UTÖN SAARELLA TOIMIVAN RESIDENSSIN HAKUOHJEET

Syksyn 2018 haku jaksolle  20.10 2018 — 16.3 2019

Hakemukset voi lähettää viimeistään 20.9.2018

Seuraava haku on tammikuussa 2019.

Utön saaren Telegrafen / Impilinnan talon residenssi toimii Kuvataideakatemiassa pääainettaan ja jatkotutkintoa opiskeleville ja niistä valmistuneille kuvataiteilijoille. Ajat annetaan itsenäiseen omaehtoiseen ja henkilökohtaisen työskentely – ja ideointirytmin tunnistamiseen ja tunnustelemiseen.

Residenssitalon ja pihan saa käyttöönsä yksi henkilö tai työryhmä kerrallaan. Ajat ovat 1- 4 viikon pituisia. Ensikertalaisille, joille paikan olosuhteet ovat uudet suosimme lyhyempiä aikoja. Jo aikaisemmin paikassa olleilla sekä verrattavia olosuhteita kokeneilla on mahdollisuus pidempiin oleskeluihin.

Vapaamuotoisissa hakemuksissa toivomme paneutuvia ja rehellisiä ajatuksia siitä, miten etukäteen ajattelisit saarelta löytyvällä olevan yhteys omaan ajankohtaiseen tekemiseen. Emme siis toivo etukäteistä yksityiskohtaista työsuunnitelmaa. Toivomme, että residenssiin matkustava antaa tilaa ja aikaa saarelta, sen olosuhteista ja eri vuodenajoista löytyvälle ja mahdollisuuden näille vaikuttaa tekemiseen saarella. Residenssissä aikaisemmin olleilta annamme mielellämme pidempiä jaksoja. Kannustamme heitä syventämään työskentelyään ja kehittämään jo saarelta löytynyttä pidemmälle käyden ilmi hakemuksessa. Aikaa on mahdollista hakea myös uudelle paikkaan liittyvälle ideoinnille.

Hae vain ajankohtia, jotka oikeasti pystyt olemaan saarella. Ajan saantia helpottaa, jos pystyt mainitsemaan sekä ensisijaiset aikavaihtoehdot että muita mahdollisia aikoja jolloin olet valmis ottamaan ajan vastaan. Utö ja ulkomeren olosuhteet  ovat muutoksessa ja kokemisen arvoisia vuoden ympäri. Aikaa miettiessä kannattaa tutustua saareen ja sen olosuhteisiin kotisivuillamme, sekä Utön saaren kotisivuilla www.uto.fi. Yhteysalus Eivorin aikataulut löytyvät osoitteesta www.meritie.fi, vaihtopäivä residenssissä on lauantai.

Opiskelijoille residenssi on ilmainen. Valmistuneilta perimme korvauksen, joka on 50 e / viikko sekä 20 e vesi- ja sähkömaksua/ asukas/ viikko.

Asukkailta voimme edellyttää vuodenaikaan liittyviä tehtäviä, jotta residenssirakennus pihoineen pysyy ajankohtaisessa kunnossa. 

Ääri-lehti kokoaan residenssissä löytynyttä yhteen. Lehden kautta residenssissä oleskelevilla on mahdollisuus jatkaa ja jakaa Utöllä syntynyttä tekemistään ja ideoitaan. Voit siis hakea aikaa jo saarelta löytyneen materiaalin edelleen työstämiseen Ääri-lehteä varten.

Hakemuksen sisältö:

-Merkitse hakemuksen alkuun: nimi,haettavat ajankohdat, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

– opiskelijoilta opetusalue, vuosikurssi ja valmistuneilta valmistumisvuosi ja opetusalue ja ajankohdat, jolloin olet aiemmin vieraillut residenssissä

Vapaamuotoinen hakuohjeiden mukainen teksti hakemukseksi. Kuvat aikaisemmasta tai meneillään olevasta tekemisestä voivat selkeyttää hakemusta. Ei cv:tä.

Nimeä hakemus muotoon etunimi.sukunimi.pdf ( maija.mehiläinen.pdf) ja korjaukset etunimi.sukunimi.korjaus.pdf.  Pdf-muotoiset tiedostot voivat olla korkeintaan 3 MB.

Lähetä hakemus uto.residenssi@gmail.com

 

Kuvan residenssi yhdistys ry. ylläpitää residenssiä Utön saarella mielenkiinnosta ja kunnioituksesta saarelta löytyvää ja sen olosuhteita kohtaan. Vapaaehtoisvoimin toimivaan yhdistykseen kuuluu Kuvataideakatemiasta valmistuneita kuvataiteilijoita sekä siellä opiskelevia, jotka organisoivat ja pyörittävät  toimintaa itsenäisenä ja kuvataiteilijan ja kuvataideopiskelijan lähtökohdista. Vuonna 2018 toimintaa rahoittaa Niilo Helanderin säätiö sekä Kuvataideakatemia perusopiskelijoiden residenssiajan osalta.

 

 

Kuvat: Syyskuu 2016 ja Heinäkuu 2017, Ulla Leppävuori

 

Cooperation with the Finnish Environment Institute (SYKE) www.syke.fi
Apply by 24.10.2017

We are looking for (a number) visual artists and students to take part in our cooperation with the Finnish Environment Institute (SYKE). Our aim at this early stage is to find people who have already had a residency period at Utö and/or whose work would benefit from a contact with a researcher from the Finnish Environment Institute. The objective of the work done by researchers and specialists at SYKE is to show how interlinked the interactions between people, environment and nature are. More information on research topics and fields (in Finnish) here: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen

At this stage we are looking for (a number) committed participants whose artistic work has been influenced by previous residency periods or would be conceived according to the imagined circumstances and cooperation on the island. The basis for the SYKE to choose the right researcher for the cooperation will be the artistic concerns and ideas that artist-participants put forward. We hope to extend from this initial stage of cooperation, building on from the developed cross-disciplinary paths in the future.