In English below/

UTÖN SAARELLA TOIMIVAN RESIDENSSIN HAKUOHJEET

Seuraava haku on syyskuussa 2019.

Utön saaren Telegrafen / Impilinnan talon residenssi toimii Kuvataideakatemiassa pääainettaan ja jatkotutkintoa opiskeleville sekä sieltä valmistuneille kuvataiteilijoille. Ajat annetaan itsenäiseen omaehtoiseen ja henkilökohtaisen työskentelyyn sekä ideointirytmin tunnistamiseen ja tunnustelemiseen.

Residenssitalon ja pihan saa käyttöönsä yksi henkilö tai työryhmä kerrallaan. Ajat ovat 1-4 viikon pituisia. Ensikertalaisille, joille paikan olosuhteet ovat uudet annamme lyhyempiä aikoja. Jo aikaisemmin paikassa olleilla sekä verrattavia olosuhteita kokeneilla on mahdollisuus pidempiin oleskeluihin.

Vapaamuotoisissa hakemuksissa toivomme paneutuvia ja rehellisiä ajatuksia siitä, miten etukäteen ajattelisit saarelta löytyvällä olevan yhteys omaan ajankohtaiseen tekemiseen. Kannustamme dialogiin paikan kanssa. Toivomme, että residenssiin matkustava antaa tilaa ja aikaa saarelta, sen olosuhteista ja eri vuodenajoista löytyvälle ja mahdollisuuden näille vaikuttaa tekemiseen saarella. Ensikertalaisilta emme toivo tarkkaa työsuunnitelmaa. Residenssiin palaavilta toivomme syventyneempiä ajatuksia saarelle paluusta ja jatkotyöskentelystä. Voit hakea aikaa myös uudelle paikkaan liittyvälle ideoinnille.

Hae vain viikkoja, jotka pystyt olemaan saarella. Ajan saantia helpottaa, jos pystyt listaamaan sekä ensisijaiset että toissijaiset aikavaihtoehdot. Vaihtopäivä residenssissä on lauantai. Yhteysalus Eivorin aikataulut löytyvät osoitteesta www.meritie.fi Utö ja ulkomeren olosuhteet ovat kokemisen arvoisia vuoden ympäri. Aikaa miettiessä kannattaa tutustua saareen ja sen olosuhteisiin kotisivuillamme www.impilinna.org sekä osoitteessa www.visituto.fi

Kokoamme näyttelyä Utön residenssissä syntyneestä taiteesta ja etsimme halukkaita kehittämään materiaalia näyttelyyn. Voit hakea residenssiaikaa myös tätä tarkoitusta varten.

Ääri -lehden kautta residenssivierailla on mahdollisuus jakaa Utöllä syntynyttä työskentelyä ja pohdintaa. Voit siis hakea aikaa jo saarelta löytyneen materiaalin edelleen työstämiseen lehteä varten.

Tällä hetkellä residenssissä on mahdollisuus veistää puuta: marraskuun myrskyssä mereen putosi lastillinen kuivia eri paksuisia männyn runkoja joita oltiin kuljettamassa teollisuuden käyttöön. Paksuimpia runkoja löytyy edelleen rannoilta ja muutamia keskipaksuisia runkoja on tuotu residenssin pihaan käytettäväksi.

Opiskelijoille residenssi on ilmainen. Valmistuneilta perimme korvauksen 50 e / viikko ja lisäksi 20 e vesi & sähkömaksua/ asukas/ viikko. Asukkailta voimme edellyttää vuodenaikaan liittyviä tehtäviä, jotta residenssirakennus pihoineen pysyy ajankohtaisessa kunnossa.

Hakemuksen sisältö:

-merkitse hakemuksen alkuun nimi, haettavat viikot, sähköpostiosoite, puhelinnumero
-opiskelijat: opetusalue ja vuosikurssi / alumnit: opetusalue ja valmistumisvuosi
-aiemmat vierailut residenssissä

Vapaamuotoinen hakemus, joka mielellään sisältää kuva- tai työnäytteitä. Halutessasi voit rakentaa hakemuksen painottumaan kuville työskentelystä ja havainnekuville ajatuksista. Kerro miksi residenssiaika olisi hyödyllinen työskentelyllesi juuri tällä hetkellä. Ei CV:tä. Nimeä hakemus muotoon etunimi.sukunimi.pdf. Korjaukset muodossa etunimi.sukunimi.korjaus.pdf

Lähetä hakemus yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen: uto.residenssi@gmail.com, mielellään alle 3MB tiedostona, koko kuitenkin korkeintaan 5MB.

Kuvan residenssi yhdistys ry. ylläpitää residenssiä Utön saarella mielenkiinnosta ja kunnioituksesta saarelta löytyvää ja sen olosuhteita kohtaan. Vapaaehtoisvoimin toimivaan yhdistykseen kuuluu Kuvataideakatemiasta valmistuneita kuvataiteilijoita sekä siellä opiskelevia, jotka organisoivat ja pyörittävät toimintaa itsenäisenä ja kuvataiteilijan ja kuvataideopiskelijan lähtökohdista.

 

RESIDENCY IN UTÖ ISLAND — HOW TO APPLY

Next round in September 2019

The residency house called Impilinna / Telegrafen is located in the village of Utö island in the Baltic Sea. The residency is open to students and alumni from Kuvataideakatemia – the Finnish Academy of Fine Arts.

Duration of the residency varies between 1 to 4 weeks. The applicants applying for their first residency period are usually offered a shorter period. The returning guests can wish to stay longer.

Utö island has its special nature and climate conditions, as well as interesting history. It is a small modern village situated extremely remotely in the middle of the sea. We appreciate honest and committed applications highlighting the ideas on how you could find connections between the island and your current practice. We encourage you to have a dialogue with the place. Instead of detailed plans or working schedules, we appreciate an attempt to search for possibilities offered by the ever-changing circumstances of the island. If you are a first-timer, we don´t ask for a precise working plan. In case you are returning to the residency, we´d like to get more elaborated thoughts about your return and how you plan to proceed.

We ask you to only apply for the dates that you can spend on the island. Please write all the possible periods in the order of preference. Pay attention to the fact that the first and the last day for the residency is always Saturday. Reserve enough time for travelling by bus and the ferry. The timetable for the ship Eivor is found in www.meritie.fi For more information about the island, please visit our website www.impilinna.org or Utö: www.visituto.fi

The residency is free of charge for the students of the Fine Arts Academy. The alumni are charged 50e for a week + 20e for the water and the electricity per a person for a week. The guests are expected to do some voluntary work if needed to maintain the residency in good conditions during all seasons.

We will be organising an exhibition based on artworks originating from Utö residency. We are looking for artists who would be interested to develop material for the exhibition. It is also possible to apply for this reason as well.

At the moment there is a possibility to sculpt pine wood at the residency. There are a couple of mid-sized trunks on the yard of the residency house.

Instructions on how to apply:

-Please start with your name, the dates you wish to apply for, your email address, your phone number
-Mention your subject area and the year of studies (students) or the year you graduated (alumni)
-Mention your possible previous visits to the residency

Write an informal text preferably including reference images or work examples. It is also possible to emphasise the images. Let us know how you would benefit from the residency period especially at the moment. You don´t have to include your CV.

Send your application as one pdf-file, preferably under 3 MB (max 5 MB if needed). Name the file name.surname.pdf. In case you have to send any corrections please send them labelled as name.surname.correction.pdf.

Please send your application to uto.residenssi@gmail.com

The Utö Residency is run by an association consisting of artists graduated from the Fine Arts Academy as well as students studying there. The voluntary work is based on the interest and respect for the Utö island and its circumstances.