kollaasi22-1024

Utön taiteilijaresidenssi Impilinna – Telegrafen toimii ympärivuotisesti Saaristomeren ulkolaidalla. Residenssitoiminnan tarkoitus on mahdollistaa työskentely erityisessä maisemassa ja rauhassa osana kuvataiteilijan ammattia. Residenssi on tarkoitettu Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa perus- tai jatkotutkintoa suorittaville sekä Kuva:sta valmistuneille ammattitaiteilijoille. Residenssiä ylläpitää Kuvan residenssi yhdistys ry mielenkiinnosta ja kunnioituksesta saarelta löytyviä olosuhteita kohtaan. Vapaaehtoisvoimin toimivaan yhdistykseen kuuluu Kuva:sta valmistuneita kuvataiteilijoita sekä siellä opiskelevia, jotka organisoivat toimintaa kuvataiteilijan ja kuvataideopiskelijan lähtökohdista.

Vuonna 2020  residenssin toimintaa tukee Suomen kulttuurirahaston keskusrahasto ja Niilo Helanderin säätiö. Kuvataideakatemia on osaltaan mahdollistamassa residenssiä tukemalla opiskelijoiden työskentelyaikoja.

TYÖSKENTELEMÄÄN RESIDENSSIIN UTÖN SAARELLE 

Ehdotukset neljän viikon jaksoille lokakuu 2020 – maaliskuu 2021, voi jättää viimeistään perjantaina 18.9 2020.

Call for four week residency between October 2020 and May 2021 on Utö island is now open. Deadline for applications is on Friday, September 18th 2020.

PDF: Utö residenssi hakuohjeet / Utö residency how to apply

PDF: Hyödyllisiä linkkejä / Useful Links

Hei Utön residenssissä viimeisen kahden vuoden aikana vierailleet!

Olisiko sinulla tai olisitko halukas tekemään materiaalia uusimpaan Ääri-lehteen?

Ääri-lehti kokoaa yhteen Utöllä edistynyttä ajattelua ja tekemistä. Sen lisäksi, että lehti esittelee saarella jo tehtyä,  se voi myös olla kanava tai alusta, jota varten materiaalia alunperinkin aletaan tehdä. Lehteen voi jatkaa, muuttaa ja kehittää kesken jääneitä prosesseja lehtimuotoon sopivaksi.

Ääri-lehti numero 4 on odotuttanut itseään eli lehden teko on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta monen syyn summana. Uusi numero on nyt teon alla ja saattaa pidemmän julkaisuvälin välin takia kasvaa edellisiä paksummaksi.

Ääri-lehteen sopii monenlainen materiaali eli otamme mielellämme vastaan mitä moninaisimpia ideoita materiaaliksi. Olemme innoissamme siitä, että jokainen lehti on pystynyt esittelemään materiaalia, jolle ei ole ollut vertailukohtaa aikaisemmissa numeroissa. Ainoa rajaus on materiaalin selkeä yhteys Utölle ja siellä ja residenssissämme tekemiseen tai vuorovaikutteisuuteen tai kiinnostukseen paikkaa tai paikallisuutta kohtaan. Lehden teema syntyy lehteä tehdessä. 

Jos sinulla on jo materiaalia, jota haluaisit tarjota, niin ota yhteyttä. Voit myös ottaa yhteyttä ajatuksena hakea aikaa jo aloitetun edelleen työstämiseen residenssissä asuen tai uuden idean työstämiseen materiaaliksi. Residenssin ajat loppuvuodelle ovat haettavina  parhaillaan. 

Jos olet jo lähettänyt meille materiaalia, niin voimme yhdessä tarkastaa sen ajankohtaisuutta osana tekemistäsi. Materiaalin tuottajien kanssa sovimme tarkemman aikataulun, mutta Ääri 4 ilmestyy kevättalvella 2020.

Aikaisemmat lehdet löytyvät Kuvataideakatemian kirjastosta ja niitä voi ostaa Elimäenkadun infosta. Hinta on 5 e opiskelijoille.

Hey, you who have visited Utö Residency during the last two years!

Would you like to contribute to next Ääri magazine?

Ääri is a printed publication which brings together artists´ processes related to the residency. You can contribute with existing material or introduce material either new or in-progress.

At the moment we are working on the fourth edition of Ääri. Due to many reasons the magazine will be released later than intended and will probably be thicker than usual. The theme of the magazine will arise from the material.

We welcome a variety of different ideas. We are excited to have been able to introduce new kind of approaches in every issue. The only restriction has to do with the connection to Utö. There has to be a clear link to either Utö island or the residency or the artistic processes started there.

Feel free to contact us and offer material or ideas. It is also possible to work on your contribution in the Utö residency. If you are interested in this opportunity, please notice the  Open Call for the time periods of the rest of the year. Please submit your application by November 11th 2019. 

In case you have already submitted material we would like to check with you its relevancy to your process. The schedule will be discussed individually with the contributors. The magazine will be issued late winter/early spring 2020. 

Previous issues can be found in the library of the Fine Arts Academy. They are sold at the info desk at Elimäenkatu for the student price of 5 euros.